HİZMET VE KULLANIM SÖZLEŞMESİ

  1. Sözleşmenin tarafları

Bu sözleşmePsikolog Muharrem Kaya (bundan böyle Psikolog olarak anılacaktır.) ile …………………..(………………) sitesinde yer alan konular üzerinden psikolojik danışmanlık hizmetleri almak isteyen, bu site vasıtası ile hizmet almak isteyen ve başvurusunu http://www.................com adresindeki başvuru formunu doldurarak veren, gerçek veya tüzel kişi (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.

2-Sözleşmenin konusu

İş bu sözleşme Danışan'ın http://www................com adresinde belirtilen 1,3 ve 7’li seans paketlerinden yapacağı seçimi doğrultusunda, "Psikolojik Destek Hizmetleri" kapsamında Motivasyon Kaybı Uyum Sorunları Konsantrasyon duygu, düşünce ve davranış biçimlerini fark ederek bunları değiştirme Kendi Kararlarını Verme İletişim Problemleri Kaygı/Anksiyete Romantik İlişkiler Kariyer Geliştirme ve Planlama Özgüven Geliştirme ve Kendi Yetkinliklerinin Farkına Varma durum ve problemlerin sağaltımı için Psikoloğun sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.

3-Sözleşmenin süresi

İş bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için http://www.............com internet adresinde sunulan 1, 3 ve 7’li seans paketlerinden birinin seçilerek bedelinin ödenmesiyle birlikte tarafların belirtilen hak ve yükümlülükleri başlar ve seçilmiş olan hizmetin son geçerlilik tarihine kadar devam eder. 

4-Sözleşmenin bedeli

İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret http://www................com internet sitesinde ilgili hizmet sayfalarında belirtilen miktar kadardır. Psikoloğun önceden haber vermeksizin ve ileriye dönük olarak ücret ve tarifede değişiklik yapma hakkı saklıdır. Danışan, işbu sözleşmenin konusunu teşkil eden hizmetlerden seçeceği paketlerde belirtilmiş olan ücreti, Psikoloğun internet sitesinde yer alan banka hesap bilgileri doğrultusunda havale /EFT veya bankanın ortak ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır. 

5-Tarafların hak ve sorumlulukları:

 

5.1- Psikoloğun hak ve sorumlulukları
Psikolog, Danışan ile yapacağı psikolojik sağaltım ve destek sürecinde online görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir. Psikolog, vereceği Psikolojik Danışmanlık Hizmetleri için Danışan'ın seçeceği paketin belirtilen bedelinin ödenmesi yapılmadan her hangi bir hizmet vermek durumunda değildir. Psikolog, Danışan'a her seans için 45 dakika zaman ayıracaktır. Psikolog, Danışan'ın randevu talebine en geç 24 saat içinde geri dönüş yapacaktır. Psikoloğun, Danışan ile kararlaştırılan seans saatinde bilgisayar başında olması gerekmektedir. Psikolog, Danışan tarafından gecikilmesi durumunda seans süresini uzatmama hakkına sahiptir. Psikolog, Danışan hakkındaki her türlü bilgiyi mutlak bir gizlilik ile saklamak, hiç kimseyle paylaşmamak zorundadır. Ancak Psikolog, Danışan'ın izni/onayı olmadan, Danışan'ın kendisinin yada başka birisinin hayati tehlikesi söz konusu olduğunda veya Mahkeme kararı gibi hukuksal zorunluluk gerektiren durumlarda bu bilgileri paylaşabilir. Psikolog, psikiyatrik ilaç tedavisi veya tıbbi bir uygulama sunmayacak ve psikiyatrik atak ya da krize müdahale hizmeti vermeyecektir. Psikolog, seans esnasında psikoterapinin imkansız olduğu, ya da psikoterapi ile beraber ilaç tedavisinin de gerekli olduğunu tespit etmesi halinde Danışan'ı psikiyatriste yönlendirecektir. Psikolog, Danışan'ın ya da başkasının hayatı tehlike altında olması durumunda ya da mevcut bir çocuk tacizi söz konusu olması halinde bu durumu derhal gerekli mercilere iletmek zorundadır. Psikolog, Danışan'ın seans esnasındaki ortamı seansın verimli geçmesini engelleyecek şekilde gürültü, dikkat dağıtıcı, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmasına sebebiyet verecek tutum ve davranışları sebebiyle seansı kesme ve devam etmeme hak ve yetkisi vardır.  Psikolog, seans görüşmelerini Danışan'ın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Psikolog, ………… (internet sitesi adı gelecek) "Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi" listesinde yer alan maddeleri önceden bildirmeksizin ekleme, kaldırma, değiştirme ya da yenileme hakkına sahiptir. Psikolog, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği'nde yer alan şartlara uymak mecburiyetindedir. 

 

5.2- Danışan'ın hak ve sorumlulukları

  • , Psikolog’tan Psikoterapi veya Psikolojik Danışmanlık Hizmeti almak için internet sitesinde yer alan paketlerden birini seçerek, seçtiği pakete ilişkin hizmet bedelini internet sitesinde belirtilen ödeme seçeneklerinden birinin kullanılarak yapması ve yine internet sitesinde belirtilen e-posta adreslerinden biri yoluyla Psikologtan randevu talep etmesi gerekmektedir. Danışan, Psikoloğ’a 24 saat öncesinden seansı iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan seansın parasının iadesini talep edemez. Danışan'ın, Psikolog ile kararlaştırılan seans saatinde bilgisayar başında olması gerekmektedir. Danışan, Psikolog ile yapacağı seanslarda yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, seansı engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır. Danışan, Psikolog ile yaptığı görüşmelerin para iadesini talep edemez. Danışan, ………...com sitesinin tüm kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. Danışan, Psikoloğun sağladığı servisi kullanım sonucu oluşacak riskleri kendi üzerinde taşır ve bu sebeple …………… internet sitesini ve Psikoloğu sorumlu tutamaz.  Danışan, seans görüşmelerinin Psikoloğun izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Danışan, kendi güvenliğini sağlamak durumundadır. Danışan, seans görüşmelerini kendisine ait bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile yapamaması halinde, başka bir kullanıcı ile ortak bilgisayar kullanılması halinde, tarayıcının tarihçe özelliğinin kapalı tutması, kullanımı takiben tarihçeden kendi ziyaret ettiği siteyi silmesi gerektiğini, çalıştığı iş yerine ait bilgisayardan yapılacak görüşmelerde güvenliği açısından sakınca bulunduğunu, istenmeyen kayıtlar oluşabileceğini kabul eder. Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan Psikolog sorumlu değildir. Danışan, Skype ya da Google Hangouts uygulamaları üzerinden yapılacak görüşmelerde kendi güvenlik ve gizlilik politikalarına uyacaktır. Danışan, Psikolog tarafından ……………. internet sayfasında yayınlanan her türlü ihtar yada bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan, almış olduğu hizmetleri Psikologtan izin almadan üçüncü kişilere dağıtamaz, paylaşamaz, kullanamaz. 

 

  1. Fesih ve tazminat hakları
    Danışan iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmede beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Psikolog hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Danışan, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu paket bedelini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan sözleşme bedelinin 5 katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. Danışan, hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi süresinden önce veya süre sonunda fesih etme hakkına sahiptir. Ancak geçerli bir sebep olmadan ödenmiş olan bedelleri geri isteyemez. 

 

7-İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda
Taraf defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, gönderilmiş olan elektronik posta ve benzeri iletilerle, Danışan'ın internet ortamında yaptığı ve Psikoloğun sunucularında depolanmış kayıtlarının HMK ilgili maddeleri anlamında geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Psikoloğun kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

PSİKOLOJİK HİZMET SÖZLEŞMESİ NE İÇİN GEREKLİDİR ?

Psikolog ile danışan arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi psikoloğun yetkinliklerini maksimum düzeyde uygulayabilmesi bununla birlikte danışanın bu süreçte psikoloğuyla beraber sağlıklı bir görüşme yürütmesi ve bu süreçten maksimum fayda sağlaması için ilk koşul psikolog ve danışan için güvenli bir alanın yaratılmasıdır. Bknz: APA Ethic. Bu Hizmet sözleşmesi hem Danışanı hem de Psikoloğu sağlıklı ve güvenli bir görüşme içerisinde koruyacaktır.